Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

User Rating:  / 5
PoorBest 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การเรียกประชุมสภาเทศบาล

  1. การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 
  2. ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่กองดิน สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
  3. ประกาศกำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี

 

สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
การการศึกษา
งานด้านสวัสดิการและสังคม 035-440658 ต่อ 104