Get Adobe Flash player
User Rating:  / 0
PoorBest 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส  ประจำปีงบประมาณ 2564

  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ 

  1. ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน  /  ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563)
  2. ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน  / ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564)

 

สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัด โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- งานด้านสวัสดิการและสังคม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104