Get Adobe Flash player
User Rating:  / 0
PoorBest 

alligator wincustomize

สมาชิกท่านใดประสงค์จะโพสรูปลงกระดานสนทนา ให้เตรียมรูปโดยตั้งชื่อที่ท่านจะนำมาโพสเป็นภาษาอังกฤษ 3 ตัว เช่น รูปปกติจะมีชื่อเป็น DSC05956.jpg หรือนามสกุลอื่นเช่น jpeg,gif,png ให้เปลี่ยนเป็น เช่น pad.jpg หรือ aaa.jpg หากโพสโดยไม่เปลี่ยนชื่อให้เป็นภาษาอังกฤษ 3 ตัว ระบบ server จะบล็อกไม่ให้รูปปรากฎ ฉะนั้น จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัด โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- งานด้านสวัสดิการและสังคม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104