Get Adobe Flash player
User Rating:  / 0
PoorBest 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

 1. ตุลาคม 2561
 2. พฤศจิกายน 2561
 3. ธันวาคม 2561
 4. มกราคม  2562
 5. กุมภาพันธ์  2562
 6. มีนาคม  2562
 7. เมษายน  2562
 8. พฤษภาคม  2562
 9. มิถุนายน  2562
 10. กรกฎาคม  2562
 11. สิงหาคม  2562
 12. กันยายน  2562  

              Last   สรุปรายผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ

 1. ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน  /  ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561)
 2. ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน  / ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562)
 3. ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน  / ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562)
 4. ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน  ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562)
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
การการศึกษา
งานด้านสวัสดิการและสังคม 035-440658 ต่อ 104