Get Adobe Flash player
User Rating:  / 0
PoorBest 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 

 1. พฤศจิกายน
 2. ธันวาคม
 3. มกราคม
 4. กุมภาพันธ์
 5. มีนาคม
 6. เมษายน
 7. พฤษภาคม
 8. มิถุนายน
 9. กรกฎาคม
 10. สิงหาคม
 11. กันยายน
สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัด โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- งานด้านสวัสดิการและสังคม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104