Get Adobe Flash player
User Rating:  / 0
PoorBest 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจำปีงบประมาณ 256ุ6 

 1. ตุลาคม 2565
 2. พฤศจิกายน 2565
 3. ธันวาคม 2565
 4. มกราคม 2566  
 5. กุมภาพันธ์ 2566
 6. มีนาคม 2566
 7. เมษายน 2566
 8. พฤษภาคม 2566
 9. มิถุนายน 2566
 10. กรกฎาคม 2566
 11. สิงหาคม 2566
 12. กันยายน 2566
 13. ตุลาคม 2566
 14. พฤศจิกายน 2566
 15. ธันวาคม 2566

 

   ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดิน ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (ประจำไตรมาส)

 1. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ  / ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564)     รายละเอียด 
 2. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ ตกลงเป็นหนังสือ  / ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565) รายละเอียด 
 3. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ  / ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565) รายละเอียด 
 4. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ  / ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565) รายละเอียด
 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ    ตกลงเป็นหนังสือ  / ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565) รายละเอียด 
 6. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ    ตกลงเป็นหนังสือ  / ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 - เดือน มีนาคม 2566 ) รายละเอียด  new
 7. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ    ตกลงเป็นหนังสือ  / ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2566 - เดือน มิถุนายน 2566 ราย  ละเอียด  new
 8. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ    ตกลงเป็นหนังสือ  / ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2566 - เดือน กันยายน2566 ราย   ละเอียด new
สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักปลัดเทศบาล โทร.035-440658 ต่อ 101 หรือต่อ 122
- งานด้านสวัสดิการและสังคม โทร.035-440658 ต่อ 101
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
- กองช่าง โทร.035-440658 ต่อ 120
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
กองคลัง
โทร 035-440658 ต่อ 102
กองการการศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร. 035-440658 ต่อ 104
- กองการประปา โทร.035-440658 ต่อ 106