Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

User Rating:  / 5
PoorBest 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การเรียกประชุมสภาเทศบาล

  1. การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 
  2. ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่กองดิน สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
  3. ประกาศกำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี

 


 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลไผ่กองดดินที่เกี่ยวข้อง

  1. เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1
  2. เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่กองดิน
  3. เรื่อง กำหนดสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี

 


 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 


 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 


 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

 

 

สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.035-440658 ต่อ 123
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานด้านสาธารณสุข โทร 035-440658 ต่อ 105
การการศึกษา
งานด้านสวัสดิการและสังคม 035-440658 ต่อ 104